[DE, 2012-2013]

Unicontrol GmbH

Testování sdružených přístrojů a automatizace testů pro autombilový průmysl.

Použité technologie: 
CANoe, C++, Perl

Cílem spolupráce bylo testování sdružených přístrojů pro automotive, implementace oprav a analýza již proběhlých testů. Mnohé scénáře byly následně automatizovány pomocí CANoe a softwarových doplňků.

Další část tvořilo traceability vývojářské dokumentace a její automatizace.