[DE, 2012-2013]

Magneti Marelli

Automatický testbench pro testování sdružených přístrojů (CAN bus) postavený na VT System od Vector, VBAI od NI a vlastním software.

Použité technologie: 
CANoe, TAE, DOORS, VBAI, .NET, CAN

Zadáním bylo vytvořit automatický testbench na základech již existujících technologií a následná celková implementace do procesů společnosti.


Společnost Magneti Marelli je dodavatelem komponent pro automobilový průmysl. Její stuttgartská vývojová pobočka čelila výzvě v potřebě automatizace testování sdružených přístrojů pro automobily. Systém byl založen na hardware společnosti Vector (VT System), obsluhován primárně z CANoe. Touto kombinací bylo zajištěno elementární hardwarové buzení clusterů (CAN a nízkoúrovňová elektroinstalace). Vizuální snímání zajišťovala sada průmyslových kamer. Vyhodnocování probíhalo v prostředí VBAI (Visual Builder for Automated Inspection) od National Instruments.


Všechny komponenty bylo pro potřeby automatické synchronizace a vyhodnocování nutno propojit softwarovým můstkem na platformě .NET.


Vstupem pro automatické testy byly testovací scénáře psané v TAE (opět od Vector), jejichž definice byly uloženy v DOORS.


Celý proces od spuštění až po vyhodnocení kompletní sady testů probíhal plně autonomně.