[DE, 2016]

Hydro-Tech GmbH

Vývoj webové prezentace na Pimcore

Použité technologie: 
PHP, JavaScript, MySQL, Zend, Pimcore

Fullstack vývoj prezentace a aplikace postavené na oblíbené platformě Pimcore. Frontendová část byla postavena na standardních JS knihovnách, backend zajišťovala databáze MySQL.

Agenturní činnost: Cox And Orange