[CZ, 2018]

Mrg. Martin Sobek, advokát

Automatizace administrativních procesů

Použité technologie: 
Python 3, Selenium, JAVA

Pro advokátní kancelář jsme zautomatizovali administrativní proces konverze dokumentů. Cílem bylo eliminovat potřebu ručního zásahu a zkvalitnění celého procesu.

Vznikl tak jednoduchý, avšak robustní systém pro provádění úkonů spojených s procesem.

Ve spolupráci se zadavatelem bude tento projekt do budoucna rozšiřován o nové funkcionality a další procesy.