Výsledky vývoje dodáváme průběžně, v předem definovaných iteracích (opakujících se krocích). Při vývoji spoléháme na agilní metody, převážně na Scrum-BAN. Dle potřeby projektu aplikujeme případně čistý Scrum či KAN-BAN.

Vyvíjený produkt tak můžeme konzultovat daleko dříve, než při kontrolních dnech. Jakožte vývojáři chápeme, že klient může svůj názor změnit, agilním přístupem tak můžeme reagovat na měnící se požadavky nebo prostředí téměř bezprostředně a ve prospěch Vašeho projektu.