Automatizace

Automatizace procesů – kdy se hodí

Kdykoli, kdy je proces možné nahradit softwarem či jiným technickým prostředkem a dochází k úspoře času/peněz. Typickými příklady jsou reporty či zpracování formulářů, tedy zpravidla procesy, kterou jsou jinak při manuální zpracování nákladné, zdlouhavé či náchylné na lidské chyby.

Automatizace procesů – přínosy

— eliminace chyb

— zrychlení procesu

— finanční i nefinanční úspory


Automatizace procesů - standardní postup

Proces automatizace je rozdělen zpravidla do 7 kroků, které na sebe navazují a tvoří lineární model. Preimplementační kroky jsou následující:

Vstupní analýza Vstupní analýza
Proces společně zanalyzujeme
Musíme pochopit vaše workflow, problém i byznys. Teprve v takovém případě je možné navrhout adekvátní automatizované řešení
Vývoj Vývoj
Na základě analýzy zpracujeme vhodné technické řešení
Jak jsou různé procesy, jsou různá i řešení jejich automatizace. Může se jednat o jednoduchý skript nebo robota. Vždy ale musí respektovat požadované zadání.
Validace Validace
Navržené řešení je validováno
Již v průběhu vývoje je řešení testováno na vzorcích požadovaného výstupu. Samostatnou validací prochází řešení i iterativně při každé změně.
Implementace Implementace
Implementace řešení na straně klienta
Implementace může představovat spuštění programu u zákazníka, instalace serveru nebo montáž nové linky. Ve všech případech dochází k prvotní integraci řešení.

Postimplementační kroky jsou:

Validace a konfirmace Validace a konfirmace
Opětovná validace
Dodané řešení je opětovně testováno a výsledky jsou validovány. Tato sekundární kontrola slouží k odladění vlivů prostředí.
Integrace Integrace
Integrace
Faktické zahájení provozu navrženého řešení. Součástí jsou i případná školení uživatelů či propojení s dalšími systémy.
Rozvoj a servis Rozvoj a servis
Rozvoj a servis
Procesy zpravidla žijí a rostou s firmou či jejich vlastníkem a automatizované řešení tento trend musí respektovat. V této fázi je zajištěn jejich další život.